From: Minh Lam <lamhoangminhus@yahoo.com>

Subject: Fw: Xin giup tim thân-nhân/ban-huu

To: "MINH LAM" <lamhoangminhus@yahoo.com>

Date: Wednesday, July 28, 2010, 11:23 AM

 

Kinh gởi Ông ĐÀO,

 

Nhận được email nầy tôi đă forward cho l số bạn bè, để mong họ cá thể giúp được ǵ và yêu cầu forward kế tiếp…

 

Nhân đây tôi cũng có 1 yêu cầu t́m kiếm l đứa con gái đă thất lạc:

Tên: NGUYỄN THIÊN AN (Thiên Ân hay Thiện An.. v́ không bỏ dấu nên không rơ)

Sinh năm 1983 tại xă Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang (Rạch Giá)

Con Bà: Nguyễn Thị Liên và Ông NGUYỄN VĂN GIÚP (tên cha) Ttôi không nhớ rơ là có khai trong khai sanh hay không, v́ lúc nầy bà Liên sống không có hộ khẩu và không sống chung với tôi )

T́nh trạng: Sau khi cháu sinh được vài tháng, v́ gia đ́nh khó khăn và phải lẩn trốn nay đây mai đó (không có hộ khẩu chính thức) nên mẹ cháu đă gở cháu ở 1 nhà ḍng (Thủ Thiêm) và được l Dí Phước làm thủ tục con nuôi đưa cháu rời VN, theo Bà đi Pháp và từ đó chúng tôi mất liên lạc đến nay.

 

Tôi hiện đang sống tại Mỹ và đă cố t́m đứa con thất lạc nầy, nhưng không làm sao được.  Nay nhờ ông giúp tôi phổ biến trên Internet, nếu có thể được, hy vọng t́m được cháu.

 

              Nguyen van Giup

              22 Knowles Rd

              Worcester, MA 01602

               USA.

              Phone: 508-795-7466.

              email: gp_nguyen@yahoo.com 


From: Communauté Vietnamienne de Liège <cvl2006@scarlet.be>

To: 01 Lê Huu Dào <led2003@scarlet.be>

Sent: Mon, July 19, 2010 10:53:41 AM

Subject: Xin giup tim thân-nhân/ban-huu 

CĐVN/Liège nhận được thư nhờ t́m thân-nhân/bạn-hữu, xin kính chuyển đến Qúy

Vị và các Bạn, mong nhận được sự giúp-đỡ của Qúy Vị !!!

 

1.    Tăng Quỳnh Nhơn : du học trước 1975 tại Bỉ (kỹ sư), Cha là Bosco Tăng

Quỳnh Vân ở Cam Ranh,

 

2.    Hồ Đức Vĩnh Sơn : du học tại Bỉ năm 1973, Cha là Hồ Đức Hân (Quản Đốc

Đài Phát Thanh tại NhaTrang đến 30-04-75), Chị là Hồ Thị Thanh-Vân

 

3.    Bùi Ngọc Thụy : du học tại Bỉ rồi sau đó sang Pháp, Cha là Chuẩn Tủớng

về hành chánh Tổng nha cảnh sát

 

Xin đa-tạ.

 

Thân kính,

 

Lê Huu Dào

www.dao-liege.o

  

 

 

 

 

2000 KienGiangEzine - All rights reserved. Published by Trần Văn Phú - Nhóm Cựu HSKG

URL: http://kiengiangezine.tripod.com - Email contact: phuvantran@hotmail.com